Csak átszálló hely!

Megosztás

Kedves ismeretlen barátom, ki olvasod e sorokat, és még nem fogadtad be szívedbe az Úr Jézust, úgy most, szeretettel kérlek, jöjj velem rövid időre, egy - képzeletbeli - filmszínházba, és foglaljunk helyet, a nézőtéren. Sorra kialszanak a fények.

Sötétbe borul a nézőtér, és megjelenik előttünk az első kép. Egy - Metróállomáshoz hasonló - sárga színű állomás, homlokzatán a felírással: ,,Halál utáni átszálló állomás" És jön a második kép: két mozgólépcsőt látunk. Az egyik fölfelé, a másik lefelé közlekedik. Mindkettőn tábla jelzi az útirányt. A fölfelé közlekedőn, ezt olvassuk: ,,ÚT az üdvösség felé" a lefelé közlekedőn pedig ezt: ,,Út a kárhozat felé" Jön a harmadik kép: ezen az állomást már kettéosztva látjuk. Középen egy üvegfal választja ketté, az állomást. Az állomás egyik felét, fény sugározza be, a másik fele pedig, árnyékba borul. Jön a következő kép: Az átszálló állomás fényes oldalán, aranyszínű mozgólépcsőt látunk. A mozgólépcső előtt, mosolygó boldog, derűs embereket látunk. Testüket már a halálban hagyták, az enyészet számára. Hallhatatlan szellemük pedig, boldog örömmel lép a mozgólépcsőre, és eltűnik szemünk elől a ragyogó fényben. Nagy örömünkre, néhány rokont, barátot, munkatársat és ismerőst is látunk közöttük. Akikkel többször találkoztunk, beszélgettünk és imádkoztunk. Ők a földön, sok próbát, szenvedést, bántalmazást és gúnyt szenvedtek el, Krisztusért! Mint Isten újjászületett gyermekei. Akik mindvégig megálltak a hitben rendületlenül, és örömmel fogadták Jézus hívását: ,,Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én, megnyugosztlak titeket" Egy másik helyen pedig, így hívta magához övéit: Jertek én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készíttetett, a világ megalapítása óta" Nos, az ilyen drága hívó szóra, hogyne feleltek volna igennel, Isten megváltott gyermekei? Ezzel a boldog örömmel tűntek el a fényben, szemeink elől. A következő képen: a lefelé közlekedő és árnyékba borult átszálló állomás tűnik elénk. Itt a mozgólépcső előtt, már sokkal többen várakoznak az átszállásra. Feltűnő, hogy itt már, szomorú és megkeseredett emberek, sóvárogva tekintenek át, az üvegfalon, az átszálló állomás fényben fürdő oldalára. Most döbbennek rá, hogy könnyelműségüknek, hitetlenségüknek, ilyen súlyos, helyrehozhatatlan következménye lett! Pedig hűséges, templomba járók, adakozók és szívélyesek voltak.

Csak egyet felejtettek el, nem Isten dicsőségét keresték, hanem a magukét. Jézust pedig, kizárták szívükből. Ám ezzel, önmagukat is kizárták, az örök üdvösségből! Isten dicsőséges országából! Ítélet nagy napján majd hangzik feléjük, az ítélő Bíró kemény szava: Máté Evangéliumának, 25-ik fejezetéből, a 41-ik vers üzenete: ,,Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett" Ennek hallatán, nem csoda, ha sírnak és keseregnek, hitetlenségük és könnyelműségük miatt, és mellüket verve, vádolják önmagukat! Mivel haláluk előtt, nem törődtek hallhatatlan szellemükkel, bár lett volna idejük rá. Sajnos, számukra nem volt fontos, hogy hol töltik el, az örökkévalóságot! Mivel a testnek hódoltak és csak a mának éltek. Köztük még több rokont, barátot, munkatársat és ismerőst fedeztünk fel. Szomorúan látjuk, amint egymásután lépnek rá, a lefelé tartó mozgólépcsőre, mintha csak valami mágnes vonzaná őket, és egy sötét alagútban, eltűnnek örökre, szemeink elől. Nos, kedves barátom, ezzel az utolsó képpel, véget is ért, a filmvetítés. És most, hadd kérdezzem meg tőled, a látottak alapján, milyen tanulságot vonhattál le magad számára? Vajon okultál-e, az elkárhozók szomorú és végzetes, örök kárhozatra ítélt állapotából?

Lehetséges, hogy Isten, téged: ilyen módon akar figyelmeztetni, hallhatatlan szellemed megmentése érdekében! Nos, ma még életben vagy, ma még van lehetőséged arra, hogy megválaszthasd szellemednek, örökkévaló tartózkodási helyét. Sajnos, a legtöbb ember azt gondolja: a temető már végállomás. Pedig az, csak átszálló hely. Mely a feltámadás nagy napján, végleg megszűnik! A feltámadásban pedig minden ember, függetlenül attól, hogy hívő vagy nem hívő, elenyészhetetlen örök testet ölt magára. Ezért, saját döntéseden múlik, hol fogod eltölteni, az örökkévalóságot! De jól gondold meg, mert ezen a döntéseden múlik, örök üdvösséged, vagy örök kárhozatod! Ezért az Úr Jézus Krisztusra kérlek, még ma, fogadd el az Isten által ingyen felkínált kegyelmet, hit által. Benne, Krisztust, Isten szent Fiát!

Az egyedüli közbenjárót, üdvözítőt! És ha szívedbe fogadod Őt, akkor abban a pillanatban, Isten boldog gyermekévé, és a mennyország boldog, örök állampolgárává leszel. Ezért kérlek féltő szeretettel, dönts bölcsen, még halálod előtt! Így Urunk kegyelméből és jóvoltából, együtt lehetünk majd örökké, Isten megváltott gyermekeinek boldog táborában.

Ismeretlen szerző

Mondd el ezt az Imát hangosan:

Hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, hiszem, hogy Ő meghalt az én bűneimért és feltámadt a halálból az én megigazulásomért!

Kérlek Jézus legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm!

Jézus Te vagy az én Uram, megváltóm és gyógyítóm. Én megvagyok váltva, újjá születtem! Jézus vére megtisztított minden bűntől, az Ő sebeiben meggyógyultam! Köszönöm Úr Jézus az örök életemet, szeretetedet, végtelen kegyelmedet!

Köszönöm Atyám, hogy értem adtad a Te drága fiadat Jézust váltságul, Őbenne már én is a te fiad vagyok és soha semmi nem választhat el tőled! 

Köszönöm  Atyám, köszönöm drága Jézus!

Légy részese!!

Ki van jelen:

Oldalainkat 116 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

760385
MaMa88
TegnapTegnap376
Ezen a hétenEzen a héten88
Ebben a hónapbanEbben a hónapban4257
ÖsszesÖsszes760385
UNITED STATES
US