Ne szóld – kiáltsd a győzelmedet!

Megosztás

KENNETH COPELAND

Ne szóld – kiáltsd a győzelmedet!

Napkelettől fogva napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét!   - Zsoltárok 113:3

Dicsérd Istent. Dicsérd Őt reggel. Dicsérd délben. Dicsérd éjjel.

Ha még soha nem dicsérted Istent, akkor kezdd el most. Dicsérd Őt a szabadságodért. Dicsérd Őt a gyógyulásért és a keresztért. Dicsérd Őt Jézus nevéért.

Bővebben: Ne szóld – kiáltsd a győzelmedet!

Győzelemre születtünk

Megosztás

KENNETH COPELAND

Győzelemre születtünk

Azért beszéltem ezeket néktek, hogy tökéletes békességetek és bizodalmatok legyen énbennem. E világon nyomorúságotok, megpróbáltatásotok lészen; de bízzatok: én legyőztem a világot.   - János 16:33 ¹

Jézus azt mondta, hogy amíg a világban élsz, lesznek problémáid. (Biztosíthatlak felőle, valóban így van!)

Bővebben: Győzelemre születtünk

Emlékezz Noéra

Megosztás

GLORIA COPELAND

Emlékezz Noéra

És monda az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.- 1 Mózes 6:7-8

Az ördög egyik legmocskosabb, legártalmasabb hazugsága a következő: „Nem vagy fontos.” Soha ne hidd ezt el!

Bővebben: Emlékezz Noéra

A könyörületesség legyen a legfontosabb

Megosztás

KENNETH COPELAND

A könyörületesség legyen a legfontosabb

Kérlek, mutasd meg nékem a Te dicsőségedet.  - 2 Mózes 33:18

Szerinted mi Isten legkiemelkedőbb, legfontosabb tulajdonsága?

Bővebben: A könyörületesség legyen a legfontosabb

Ne válaszolj

Megosztás

GLORIA COPELAND

Ne válaszolj

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.  - Róma 12:2

Ne alkalmazkodjatok, ne váljatok hasonlóvá a világhoz.

Bővebben: Ne válaszolj

Ismerd Őt apukádként

Megosztás

KENNETH COPELAND

Ismerd Őt apukádként

Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!   - Róma 8:15

Egyik este, dicsőítő összejövetel után kiléptem egy barátommal az utcára, és hirtelen rácsodálkoztunk a körülöttünk lévő gyönyörűségre.

Bővebben: Ismerd Őt apukádként

Keresés