Kenneth Copeland - Isten szeretetének birodalma

Megosztás

Kenneth Copeland - Isten szeretetének birodalma

Ízelítő:

Kenneth Copeland : Isten szeretetének birodalma 

Egy prófécia

Dr. Kenneth E. Hagin, Isten egyik erőteljes embere, 1979-ben prófétikus üzenetet fogalmazott meg a texasi Houstonban tartott szolgálata alkalmával. Ez az üzenet valósággal beleégett a tudatomba. E prófécia hatására született meg ez a könyv. Most meg szeretném osztani veletek az üzenetét.

 Olvassátok el többször is. Nemcsak megörvendeztet és felvillanyoz majd, hanem felszítja bennetek azt az elhatározást is, hogy részesei legyetek az új nemzedéknek.

 Még nem érkezett el a vég. Igen, eljön majd az Úr, de ezekben a napokban Isten Szellemének erős mozgása érkezik el, most még csak a határán vagytok, de már mindegyikőtök megérintette a csodálatos birodalmat.

Akkor értetek hozzá, amikor újjászülettetek. A szellemetek, a belső emberetek abban a pillanatban megújult Jézus Krisztusban - új teremtménnyé lettetek - a régiek elmúltak, minden újjá lett; megérintettétek a csodálatost, azonban ez a legtöbb, amit néhányan elértetek.

 

Mások beléptek az Atya Isten Szentírásának szent oldalaira. Megtapasztalták, hogy a magasságból kapott Szellem által hatalmat kaphatnak. Még beljebb hatoltak a csodálatos birodalomba és beteltek Szent Szellemmel és új, mennyei nyelveken kezdtek szólni.

Igen, a szívük ujjongott és a szellemük boldog volt, de hamarosan beszivárogtak életükbe a világ gondjai. Ahelyett, hogy az Igében maradtak volna, és minden nap megújították volna elméjüket vele, ahelyett hogy telve lettek volna a Szellemmel, épphogy csak megérintették a csodálatos birodalmat.

Néha ima közben, vagy olykor-olykor nagy szükség idején, vészhelyzetben ismét belépnek ebbe a birodalomba. Isten Szelleme szolgálja őket, sőt néha még rajtuk keresztül is szolgál. Azután azonban gyorsan visszasüllyednek a természetes világba.

Néhányan mégis megújították szellemüket az Ige segítségével. Rájöttek, hogy nekik adattak a Szellem ajándékai és megnyilvánulásai. Odaszánták magukat és elválasztották magukat a világtól és a természetestől, megszentelték magukat, hogy a Mester használatára szánt szent edények lehessenek. Beljebb hatoltak a csodálatos birodalomba.

Volt már, és most is van ébredés - megújulás, ahogy sokan nevezik. Ezekben a napokban a Szellem megnyilvánulása megérintette minden egyház minden népét, de még nincs vége. Mert még éppen hogy csak beléptetek abba a vízbe, amelyről az Ószövetség prófétája szólt. Még csak térdig ér a víz. A próféta azt mondta: addig mennek egyre beljebb, amíg a víz az ágyékukig nem ér, és még tovább; a víz pedig Isten Szelleme.

Ezekben a napokban nemcsak azok a megnyilvánulások folytatódnak, amelyeket bizonyos mértékig már megtapasztaltunk, hanem a szolgálati ajándékok is megnyilvánulnak. Az emberek prófétai szolgálatba lépnek, és nemcsak részben - mint én vagy mások - hanem egészen. És az emberek örvendeznek majd.

Ugyanakkor a gonoszok és megrontók egyre rosszabbak és gonoszabbak lesznek. A rászedettek, akik nem az igazságot keresik, hanem a sötétséget szeretik, még sötétebbek lesznek. Sokan a világot szemlélve így szólnak: A sátán és az ő munkája túlteng a világban. Szemük csukva marad Isten dolgai iránt. De Ő készít magának egy Testet. Igen, a hívők testületét, Egyházát, amely erős lesz hitben. Erősek lesznek, és hőstetteket hajtanak végre.

Az Úr felkel és létrehozza azt, amit a természetes világ új nemzedéknek nevez. Ők azok, akiket nem gátolnak múltbéli tradíciók, nem csüggesztenek el a múlt negatív tendenciái, és nem fog vissza és nem hátráltat az emberi gondolkodás. De mivel ismerik a jogaikat és kiváltságaikat Krisztusban, felkelnek az Úr Jézus Krisztus nevében, és ugyanazt mondják majd róluk, amit az Újszövetségiekről: Akik feje tetejére állították a világot, ide is elérkeztek.

Készítsétek el az Úr útját, mert eljön az Úr. De addig is töltekezzetek be!

 

Kenneth Copeland üzenete

Hívőként épp csakhogy átléptük azt a szellemi küszöböt, melyen át Isten Szellemének a földön eddig soha nem tapasztalt kiáradásába jutunk. Ma azt látjuk, hogy a televízión keresztül végigsöpör Isten hatalma, és azt tapasztaljuk, hogy soha nem látott, hatalmas tömegeket vonz Isten országába a Szent Szellem.

Isten felállította a hívők seregét, és az már meg is indította a hadműveleteket. Ez a sereg egyre nő, ahogy új megtérők csatlakoznak hozzá, és már elmúlt a betanítás ideje. Hála Istennek, mozgásba lendültünk! Isten kiküldött seregei a harcmezőn vannak, és mi ennek részesei vagyunk!

Az elmúlt években nagy megvilágosodás volt tapasztalható az újjászületéssel kapcsolatban. Volt idő, amikor az emberek eretneknek hitték Dwight L. Moodyt azért, amit Isten Igéjéből tanított. Nem értették, hogyan mondhatja azt egy ember, hogy Isten szereti a bűnösöket. Ma kétség nélkül állítjuk, hogy Isten a földön minden embert szeret. Beláttuk a János 3:16 igazságát: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta.

Azóta Isten nagy mozgását tapasztalhattuk meg. Láttuk a nagy gyógyító ébredést. A 60-as években Isten nagy megújulást hozott, melynek során a Szent Szellem végigsöpört Krisztus Testén. Mindenki a Szent Szellembe való bemerítkezésről beszélt. Isten munkája ma két különös területen zajlik, amelyről még nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az emberek: az egyik a bővölködés birodalma. A bővölködés nem pusztán anyagi dolgokra vonatkozik, és nem korlátozódik csupán a személyes szükségletek betöltésére. A világ a prosperitást ezüstben és aranyban méri, de Istennél ez nem pénzügyi rendszerre épül, az igazi bővölködés az a képesség, hogy Isten erejét és hatalmát az emberiség szükségeinek betöltésére használjuk. Természetesen ez magában foglalja a pénzügyeket is, de minden olyasmit is, amit nem lehet pénzen megvásárolni - mint pl. a gyógyítás, az elme békessége, a szociális és politikai problémák megoldása stb. Mindez része annak az ébredésnek, amely ma zajlik a világban.

A másik terület Isten szeretetének felfedezése, kinyilatkoztatása. Isten évekkel ezelőtt azt mondta nekem: “Isten szeretetének kijelentése az Egyház legnagyobb kinyilatkoztatása, mert magam vagyok a szeretet.” Isten szeretetének kijelentése olyan kinyilatkoztatás, amely nem arról szól, mit cselekszik Isten, hanem Róla Magáról beszél. Isten maga a szeretet, és ma úgy jelenti ki a szeretetét a világnak, ahogyan eddig még soha. Teljes szívemből hiszem, hogy Isten szeretetének kijelentése készíti elő, és vezeti be az egyházban a feltámadást.

 

1979. március 23-án Isten szólt hozzám, hogy minden lehetséges módon és eszközzel hirdessem Isten szeretetét. Akkor kaptam a megbízást, hogy Igét hirdessek. Azt mondtam: “Istentől való elhívásom, hogy létesítsek egy helyet, amely olyannyira megtelik szeretettel, hogy mindenkit eláraszt, aki csak kapcsolatba kerül vele - egy helyet, ahol a szeretet a király! Ezt a szeretetet kell hirdetnem a rádióban és a televízióban, amíg ébredést nem okoz mindenütt. Ez a szeretet békét teremt a dolgozók és a vezetők, a férjek és feleségek között, a felekezetek, sőt még a kormányok között is. Fáradhatatlanul fogok munkálkodni, hogy teljesítsem ezt a megbízatást.” 

 ......

Légy részese!!

Ki van jelen:

Oldalainkat 84 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

788248
MaMa285
TegnapTegnap453
Ezen a hétenEzen a héten1209
Ebben a hónapbanEbben a hónapban8965
ÖsszesÖsszes788248
UNITED STATES
US