Keneth E. Hagin - Szeptember - Szeptember 29 - Képesség

Megosztás

SZEPTEMBER 29

Képesség

[…] Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. - 2Korinthus 6,16.

Láthatólag kevés keresztény van tudatában annak a ténynek, hogy Isten benne lakozik. Különben nem beszélnének úgy, ahogy beszélnek. 

Mit értek ezalatt? Amikor valami nehézség támad az életükben, gyorsan kijelentik: „Nem, én ezt nem tudom megtenni.” Miért? Mert önmagukban bíznak, vagy a hústestben, pedig tudják, hogy önmagukban nincs meg a képességük, hogy felülkerekedjenek. De ha tudatában vagyunk annak, hogy Isten bennünk van, akkor azt is tudjuk, hogy Isten képes bármit megtenni. Ezért felhagyhatunk azzal, hogy ezt mondjuk: „Én ezt nem tudom megtenni”, és bátran elkezdhetjük mondani: „Képes vagyok megtenni — mert Istenben bízom! Én képes vagyok erre — mert Isten bennem van! Én képes vagyok erre — mert nagyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van!” Nem számít mivel szembesülsz — még ha olyan akadály van is az életedben, amit látszólag lehetetlen eltávolítani — azt mondhatod: „Isten győzelemre fog vezetni engem! Ő sikeressé tesz engem! A Nagyobb lakik énbennem!” Ez az igei hit. Ez a hit szava. Ez fogja arra indítani a Nagyobbat, hogy munkálkodjon érted! 

Megvallás: Isten Szelleme bennem lakik. Én abban bízom, aki énbennem lakik. Neki megvan a képessége, így én mindent meg tudok tenni — mert Isten Szelleme bennem van. Én képes vagyok rá — mert Neki mindenre megvan a képessége.

Keresés