Keneth E. Hagin - Szeptember - Szeptember 24 - Hathatós ima

Megosztás

SZEPTEMBER 24

Hathatós ima

[…] Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.  - Jakab 5,16.

Az igaz Jézus lett a te igazságod (1Kor. 1,30). Az Isten előtt való helyzeted biztos. Ezért úgy állhatsz meg Isten jelenlétében, mintha soha semmi rosszat nem tettél volna! Mintha sohasem követtél volna el bűnt! Minden kárhoztatás és a szellemi kisebbrendűség érzése nélkül! Nem csoda, hogy a Zsidó 4,16 azt mondja: „Járuljunk azért BIZODALOMMAL a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, a szükség idején segítséget kapjunk.” 

Amikor megismered ezeket a hatalmas szellemi igazságokat, nem kell többé másokhoz futkosnod, hogy imádkozzanak helyetted. Tudni fogod, hogy Isten, az Atya, éppolyan gyorsan meghallgat téged, mint minden más hívőt. Miért? Mert a te helyzeted Isten előtt éppolyan jó,mint bármelyik keresztényé. Isten az Ő testének egyik tagját sem szereti jobban, mint a többit. 

Az emberek sokszor azt gondolják: Ha rá tudom venni X.Y.-t, hogy imádkozzon értem, az ő imája használni fog. Ő valóban Isten embere. Ez nem így van. Az illető talán jobban megtanult élni azzal, ami már az övé, de semmivel sem igazabb nálad. És Isten kicsit sem fogja gyorsabban meghallgatni az ő imáját, mint a tiédet. 

Megvallás: Én Isten igazsága vagyok a Krisztus Jézusban. Mivel igaz vagyok, Isten meghallgat engem, amikor imádkozom. Az én imáim igen hathatósak és hasznosak.

Keresés