Keneth E. Hagin - Szeptember - Szeptember 17 - Az Ő alkotása

Megosztás

SZEPTEMBER 17

Az Ő alkotása

Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

- Efézus 2,10.

Nem mi hívők tettük magunkat azzá, ami vagyunk — Isten tette ezt. Ezért vigyázz, nehogy ítéletet mondj Isten teremtéséről. 

A magukat alázatosnak tartó keresztények néha azt mondják: „Én olyan méltatlan vagyok.” Isten azonban nem alkotott méltatlan új teremtményeket. Én nem vagyok méltatlan, és te sem vagy az. Ha azt mondod, hogy méltatlan vagy, ez nem alázatosság — ez Isten Igéjének semmibevétele, és helyet ad az ördögnek, hogy uralkodjon rajtad. 

Mi Isten keze munkája vagyunk! Amikor önmagunkat kicsinyeljük, valójában Isten munkájával vagyunk elégedetlenek. Lekicsinyeljük az Ő alkotását. 

„Teremtetvén a Krisztus Jézusban” — mondja a mai Igénk. Ne tekints magadra többé természetes szemszögből. Szemléld magadat Jézusban. Sokkal jobban festesz majd. Tudod, az Atya Isten úgy lát téged, mint ahogy senki más. Ő Krisztusban lát téged! 

Megvallás: Én Isten alkotása vagyok. Ő tett engem új teremtéssé. Ő teremtett engem a Krisztus Jézusban. Úgy látom magamat, ahogy Isten lát engem: Krisztusban látom magamat.

Keresés