Keneth E. Hagin - Szeptember

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Szeptember

SZEPTEMBER 1

Élő

Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.    - Zsidó 4,12

Ahhoz, hogy erős légy a hitben, legelőször meg kell bizonyosodnod Isten Igéjének sérthetetlenségéről. Tudnod kell, hogy a Biblia pontosan az, amit kijelent magáról — Isten Igéje — Istentől való kinyilatkoztatás a számunkra! A Biblia Isten hozzánk szóló beszéde, ma!

Nemcsak a múlt és a jövő könyve, a jelené is; olyan könyv, ami most szól hozzánk. Egy olyan üzenet, amelyben Isten lehelete van, amelyben Isten lakozik, amelyet Isten ihletett.


Így szól a Zsidó 4,12 Moffat fordításában: „Mert Isten Logosza (az Ige) egy élő dolog…” Eleven! Élő! Él! De a számodra csak akkor válik élővé, ha elfogadod és erre alapozva cselekszel. 

Én mindig ezt tartottam szem előtt Isten Igéjével kapcsolatban, és ennek megfelelően cselekedtem is: Az Ige éppen olyan, mintha személyesen az Úr Jézus Krisztus lenne jelen és Ő szólna hozzám

Megvallás: Isten Igéje élő, bennem él. Isten szól hozzám, kijelentést ad az Igéje által. Én úgy fogadom az Ő Igéjét, mintha maga az Úr Jézus Krisztus lenne itt személyesen és Ő szólna hozzám. És ennek alapján cselekszem is.

Keresés