Kenneth E. Hagin - Augusztus - Augusztus 23 - Az Igén való elmékedés

Megosztás

AUGUSZTUS 23

Az Igén való elmélkedés

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz. – JÓZSUÉ 1,8.

Hogyan lehet tanítani és képezni a szellemünket? Hogyan lehet a szellemünket felépíteni? Négy lépés vezet

oda:

(1) az Igén való időzés,

(2) az Ige gyakorlása,

(3) az Ige elsősége

(4) a szellemednek való engedelmesség.

Ezt a négy lépést tanulmányozzuk a következő napok során. Amit Isten Józsuénak mondott, az mindenki számára működni fog. Ha Isten nem akarta volna, hogy jó szerencsés legyen, akkor miért mondta volna meg neki, hogyan lehet jó szerencsés? Ha Isten nem akarta volna, hogy sikeres legyen, akkor miért mondta volna meg neki, hogyan lehet sikeres? Isten azonban azt akarta, hogy jó szerencsés és sikeres legyen. És azt akarja, hogy te is jó szerencsés és sikeres légy. Isten utasításokat is adott nekünk a mai szövegben. Ha átfogalmazzuk ezt az igazságot az Újszövetség nyelvére, Isten egyszerűen azt mondta: „Istennek az Igéje [különösképpen az Újszövetség vagy Újtestamentum] el ne távozzék a te szádtól. Hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal… mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz az életben.”

Megvallás: Isten Igéje nem fog eltávozni az én számtól. Arról gondolkodom éjjel és nappal. Ezért én jó szerencsés leszek, sikeres leszek és boldogulok az életben!

Keresés