Kenneth E. Hagin - Március

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Március

MÁRCIUS 1

A te beszédedből

Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. — MÁTÉ 12,37.

Maga Jézus tette a fenti kijelentést. A szavak sokkal fontosabbak, mint ahogy azt az ember gondolná. Emlékszel Jóbra, és három úgynevezett „barátjára”, akik azért jöttek, hogy vigasztalják?

Jób így szólt keservesen azokhoz, akik vigasztalták, illetve valójában kínozták őt: „Meddig kínozzátok még a lelkemet, és ZÚZTOK DARABOKRA BESZÉDEITEKKEL?(Jób 19,2)

A szavak sikerre visznek vagy tönkretesznek bennünket. A szavak meggyógyítanak, vagy megbetegítenek. A Biblia tanítása szerint, a szavak vagy pusztítanak, vagy életet adnak, boldoggá és egészségessé tesznek minket.

A tegnap kimondott szavaink tették olyanná az életünket, amilyen az ma.

Ez megegyezik azzal, amit Jézus mondott a Márk 11,23-ban: „… meglesz néki, amit MONDOTT.” Mivel szavakat mondunk ki, ezt az igerészt valójában így is lehetne mondani: „Meglesznek néki azok a SZAVAK, amelyeket kimondott.

Megvallás: A beszédemből ismertetem igaznak. Én tudom, hogy amit mondok, azt meg is kapom. A kimondott szavaimat fogom megkapni. Ezért olyan szavakat mondok ki, amelyek életet, boldogságot és egészséget hordoznak. Olyan szavakat mondok ki, amelyek sikerre visznek, nem olyanokat, amelyek tönkretesznek!


MÁRCIUS 2

Az élet hatalma

Mind a halál, mind az élet, a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. —PÉLDABESZÉDEK 18,21.

—Nem, nem fogok imádkozni a fiadért — mondtam annak a megdöbbent özvegyasszonynak, aki imát kért tizenöt éves fiáért —, nem lenne semmi értelme. Amíg azt mondogatod, hogy a fiadból sohasem lesz semmi, addig tönkreteszed az én imámat. —Ezt az Úr jelentette ki neked? — kérdezte.

—Nem — mondtam én —, egyszerűen csak tudom, hogy a szavainkkal teremtjük meg saját magunk és a gyermekeink életkörülményeit. —Akkor mit tegyek? — kérdezte újra. —A fiad most tizenöt éves, vannak dolgok, amiket akkor kellett volna megtenned, amikor még kisebb volt.

Most először is: ne zaklasd őt azzal, hogy térjen meg Istenhez.

Másodszor pedig: ahelyett, hogy egész éjjel virrasztasz és aggodalmaskodsz miatta, mondd ezt az Úr Jézusnak:

Uram, én nem tudom, hogy most hol van a fiam, de bárhol is legyen, én hittel és szeretettel veszem körül.” Mindeddig bizalmatlansággal, félelemmel és ítélkezéssel vetted körül.

Mondd ezt: „Uram, én hiszem, hogy a fiam nem fog a fiatalkorúak börtönébe kerülni. Soha többé nem mondom neki, hogy az életben nem lesz belőle semmi. Hiszem, hogy viszi valamire az életben.”

Másfél év múlva visszatértem abba a városba, ahol ez az asszony lakott. Rövidre fogva az történt, hogy odajött hozzám és elmondta: „Nem ment könnyen, de mindent úgy tettem, ahogy mondtad. Azelőtt a fiam igen ördögi életet élt, és most teljesen átadta magát Istennek!”

Megvallás: Az élet az én nyelvem hatalmában van, az én nyelvem életet ad. Én az élet szavait szólom!


MÁRCIUS 3

Az élet kútja

Életnek kútfeje az igaznak szája… —PÉLDABESZÉDEK 10,11.

Fiunkat és lányunkat közvetlenül a születésük után karomba fogtam, és azt mondtam: „Uram, köszönöm neked ezt a gyermeket. Mivel ismerem a Bibliát, tudom, hogy az én kötelességem, hogy úgy neveljem fel ezt a gyermeket, hogy ha felnő, megmaradjon abban, amire tanították.

Tudom, hogy a te Igéd azt mondja: gyermekeinket az Úr tanítása és intése szerint neveljük, és én ezt fogom tenni. Tudom, hogy a gyerekeket kétféle módon lehet nevelni: tanítással, és példamutatással. Ezért az életemmel jó példát fogok mutatni ennek a gyermeknek. Azt is tudom, hogy megkaphatjuk azt, amit kimondunk, ezért én kimondom most felette: hogy erős fizikumú lesz, betegségek és gyengeségek nélkül fog felnőni; világos és tiszta elméjű lesz; és szellemileg erős.” Ez így is lett.

Gyermekeink betegségek és gyengeségek nélkül nőttek fel. Sohasem imádkoztam az üdvösségükért. Sohasem imádkoztam azért, hogy töltekezzenek be a Szent Szellemmel.

Mégis, mindkettőjük nagyon fiatalon üdvösségre jutott és betöltekezett a Szent Szellemmel. Szavak határozzák meg, hogy mivé lesznek a gyermekeink!

Megvallás: Az Újszövetség szerint, Krisztusban én igaz vagyok. Ezért, az én szám az életnek kútfeje. Én az élet szavait szólom másokkal és magammal kapcsolatban!


MÁRCIUS 4

Gyönyörűséges szavak

Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a testnek. — PÉLDABESZÉDEK 16,24.

A szavak áldanak, vagy átkoznak. Meggyógyítanak

vagy megbetegítenek bennünket. Azok a szavak, amiket reggel hallunk, velünk maradnak egész nap. A házastársaknak tudniuk kellene, hogy egy reggel elhangzott mérges, sértő szó kirabolja társukat hatékonyságából egész napra. Viszont egy szeretettel teli, gyengéd, szép szó felér egy imádsággal; zenével tölti be a szívüket, és győzelemre vezeti őket.

A szülőknek és a gyermekeknek tudniuk kellene, hogy az otthon légkörét a szavak határozzák meg. Tanuld meg munkára fogni a szavakat a hasznodra. Tanuld meg olyan erővel megtölteni a szavaidat, aminek nem lehet ellenállni.

Hogy tudod ezt megtenni?

Úgy, hogy a szavaidat hittel és szeretettel töltöd meg.

Megvallás: Az én szavaim nekem munkálkodnak. Én olyan erővel töltöm meg a szavaimat, aminek nem lehet ellenállni: hittel és szeretettel. A szavaim áldást hordoznak, a szavaim gyógyítanak. Győzelemre viszik a szeretteimet, hittel és szeretettel töltik meg az otthonom légkörét!


MÁRCIUS 5

A légkör

Az eszesek ajkain bölcsesség találtatik […] Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg. És tudás által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges vagyonnal. — PÉLDABESZÉDEK 10,13. 24,3. 4.

A szavak teremtik meg a szellemi dolgokat. Még a természetes, fizikai dolgokat is a szavak teremtik meg! Isten, aki Szellem, azt mondta: „Legyen egy föld”, és lett egy föld. Jézus azt mondta: „amit MOND, megtörténik, meglesz néki, amit MONDOTT.(Márk 11,23)

A légkört szavak teremtik meg. Ha bemész egy helyiségbe, ahol előzőleg halat sütöttek, a halszag még a levegőben van, és ha bemész egy szobába, ahol nemrég durva szavak hangzottak el, ezek a szavak még a levegőben vannak.

Súlyos tőlük a légkör.

A rossz szavak légkörében felnövekedett gyerekek lelki betegek lesznek. Kudarcot vallanak az életben, mert nem a helyes szavakat mondták nekik. Miért van az, hogy némely gyermek erőben növekedik fel, és győztesen kerül ki az élet harcaiból? Azért, mert otthon a helyes szavakat szólták hozzájuk! Szavakkal meg lehet szerettetni a gyerekkel a tanulást. A szavak hozzák be a gyereket a gyülekezetbe.

Megvallás: Én teremtem meg a körülöttem lévő légkört a szavaimmal. Én a bölcsesség szavait — Isten szavait szólom. Én a hit szavait — Isten szavait szólom. A szeretet szavait — Isten szavait szólom, így a körülöttem lévő kamrák drága és gyönyörűséges gazdagsággal telnek meg!


MÁRCIUS 6

Rossz szavak

Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. —PÉLDABESZÉDEK 21,23.

Amikor bajban van, a legtöbb ember Istent akarja hibáztatni. „Miért engedte meg ezt Isten?” — kérdik. Miután megsokasodtak Jób bajai, azt mondta: „Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.(Jób 3,25) Ő nyitott ajtót, és engedte be az ördögöt!

Sokszor mi okozzuk saját magunknak a nehézségeket.

Sok drága keresztény nem tudja megfékezni a száját és a nyelvét. Mindig a rossz szavakat mondják ki. Szinte mindig arról beszélnek, hogy milyen harcokat vívnak az ördöggel. Ne szóljuk a vereség szavait. Ne szóljuk a kudarc szavait. Ne beszéljünk arról, hogy mennyire akadályoz minket az ördög, hogyan tart minket vissza a sikertől, hogy betegít meg és tart minket betegségben, ezek a szavak rossz szavak. Az ilyen szavak adnak felettünk uralmat a sátánnak, és az ilyen szavak okozzák a nehézségeket.

De ha Isten Igéje a szívedben van, és ki is mondod a száddal — annak ellenére, hogy a körülmények látszólag mást mutatnak, annak ellenére, hogy fájdalmaid vannak, annak ellenére, hogy vészjósló tünetek jelentkeznek, annak ellenére, hogy szörnyen kilátástalannak tűnik minden —, az ilyen fenyegető körülmények meg fognak szűnni.

Megvallás: Én megfékezem a számat, megfékezem a nyelvemet. Így távol tartom lelkemet a bajoktól. A szívemben hiszem Isten Igéjét. Eldöntöttem, hogy az Ige a számban lesz és a nyelvemen, és csak azt fogom kimondani, ami megegyezik Isten Igéjével!


MÁRCIUS 7

Az egészség szavai

Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhozde a bölcseknek nyelve orvosság. — PÉLDABESZÉDEK 12,18.

Először akkor tanultam meg a szavak titkát — a hittel kimondott szavak titkát —, amikor tizenhat hónapot töltöttem ágyban, miután öt orvos mondott le az életemről. 1934-ben azonban egy augusztusi napon, ahogy abban a bizonyos ágyban feküdtem, a Márk 11,23 és 24 alapján cselekedtem, és azt mondtam! Szavakat mondtam ki!

Azt mondtam: „Hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat a deformált szívemre. Hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat gyógyíthatatlan szívbetegségemre. Hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat a paralízisemre. Hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat a fejem tetejétől a lábam ujjáig.” Egy órán belül saját lábamon álltam az ágy mellett — meggyógyulva!

Azóta már több mint hatvan év telt el, és még egy fejfájásom sem volt ez idő alatt. És tudom, hogy nem is lesz. De ha lenne is — ami kizárt dolog —, nem mondanám ki, hogy fáj a fejem. Miért? Mert Jézus azt mondta:

„… meglesz néki, amit mondott.(Márk 11,23) Ha valaki

megkérdezné ilyenkor tőlem, hogy érzem magam, azt válaszolnám: Köszönöm, remekül. Tudod, Isten Igéje azt mondja, hogy az Ő sebeivel én meggyógyultam. Ezért hiszem, hogy egészséges vagyok. Isten Igéje pedig azt mondja… És kimondanám a helyes szavakat — mert a bölcseknek nyelve orvosság!

Megvallás: Az én nyelvem orvosság. Az én nyelvem az élet és az egészség szavait beszéli. Ezért én egészségben élek.


MÁRCIUS 8

Megváltozik a beszédünk

Áldott ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán… — ZSOLTÁROK 1,1.

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által… — RÓMA 12,2.

Amikor Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz, figyeljük meg, ezt az elme területére érti.

Más szóval azt mondja, hogy ne gondolkozzunk úgy, ahogy a világ gondolkozik; nekünk meg kell újítani elménket Isten Igéjével, és Isten Igéjével összhangban kell gondolkoznunk. Utána Isten Igéjével összhangban fogunk beszélni és hinni is. A világ negatív módon van programozva. A világ a betegségről gondolkodik, a félelemről, a vereségről és a kudarcról.

Ez azért van, mert a világ Isten nélkül a szellemi halál állapotában van. Halálra van programozva élet helyett. Figyeld csak meg, hogy az emberek ilyeneket mondanak, mint: „Ez halálra rémiszt engem.” Számos ehhez hasonló mondás létezik.

Ha a keresztények nem újítják meg elméjüket Isten Igéjével, ugyanazt a hibát fogják elkövetni, amit a világ. A szavaikkal fogják megbetegíteni magukat. Ha viszont megújítjuk elménket Isten Igéjével, akkor megismerjük, hogy amint Isten mondja: „… a bölcseknek nyelve orvosság.(Péld. 12,18)

Megvallás: Én sohasem beszélek a betegségről. Nem hiszek a betegségben. Én az egészségről beszélek. A bölcseknek nyelve orvosság. Én a gyógyulásban hiszek és az egészségben. Sohasem beszélek a kudarcról. Nem hiszek a kudarcban. Én a sikerben hiszek. Sohasem beszélek a kételkedésről. Visszautasítom, hogy kételkedjem. Sohasem beszélek a vereségről. Én nem hiszek a vereségben. Sohasem beszélek arról, amit az ördög tesz; én Isten munkáiról beszélek.  


MÁRCIUS 9

A győzedelmes hit

Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzelem, amely legyőzte a világota mi hitünk. —1JÁNOS 5,4.

Lehet, hogy a világban vagyok, de nem e világból való vagyok. Én Istentől vagyok. Mennyei állampolgárságú vagyok. Miközben pedig ebben a világban vagyok, a Nagyobb él bennem. Nagyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van. (1Ján. 4,4)

Ki az, aki a világban van? Az ördög. A 2Kor. 4,4 szerint ő e világ istene. Mi az, ami a világban van? A bűn. De az,  Aki énbennem van, nagyobb a bűnnél. Az a nagyobb, Aki bennem van. A Nagyobb legyőzte a bűnt.

Mi van még a világban? Betegség. Ez nem Istentől van, ez nem a mennyből jön. Ott fent nincs betegség. A betegség e világból származik. De a Nagyobb, Aki bennem van, Ő a gyógyító.

Mi van még a világban? Problémák. Az ellenség okozta helyzetek. Látszatra megoldhatatlannak tűnő nehézségek.

Amikor szembekerülök ezekkel a dolgokkal, egyszerűen csak emlékeztetnem kell magamat arra, hogy ki van énbennem, és hogy mit mond a Biblia. Én ilyen helyzetekben még csak nem is imádkozom. Csak szembenézek az adott helyzettel, és nevetve azt mondom: „Ha nem megyek át rajtad, akkor megkerüllek, ha nem kerüllek meg, akkor alattad megyek át, ha nem megyek át alattad, akkor keresztülmegyek rajtad, mert a Nagyobb van énbennem!” Még abba sem hagyom a nevetést és az a helyzet máris tovatűnt és megszűnt!

Megvallás: Én Istentől születtem. Azzal pedig, hogy számnak beszédeivel felszabadítom a hitemet, legyőzöm a világot! 


MÁRCIUS 10

A szájunk gyümölcse

A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól. — PÉLDABESZÉDEK 18,20.

Nem fogod Isten áldásait megkapni csak azért, mert hiszel. Nem fogsz üdvözülni, meggyógyulni vagy az imáidra választ kapni, csupán mert hiszel. A legtöbb keresztény azt hiszi, elég csak hinni, a Biblia azonban nem ezt tanítja. A Biblia azt tanítja, hogy hinned kell és mondanod is kell valamit.

Például, a Róma 10,9 és 10 szerint az üdvösséghez az szükséges, hogy: „… a TE SZÁDDAL VALLÁST TESZEL az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

Figyeljük meg, hogy itt nem az áll, hogy üdvözülni fogsz, csak mert hiszel. Mindjárt a következő vers azt mondja: „Mert SZÍVVEL hiszünk a megigazulásra, SZÁJJAL TESZÜNK PEDIG VALLÁST AZ ÜDVÖSSÉGRE.

Jézus nem azzal fejezte be a Márk 11,23-at, hogy mindazt megkapod, amiben hiszel. Ő így fejezte be ezt a mondatot: „… meglesz néki, amit MONDOTT.

A hitet mindig SZAVAKKAL fejezzük ki! Az, amit beszélsz — nemcsak vasárnap a gyülekezetben, vagy amikor imádkozol, hanem azok a szavak, amiket a mindennapi életben szólsz, otthon, barátaiddal beszélgetve és a munkahelyeden —, ezek határozzák meg, hogy mit kapsz meg az életben.

Megvallás: Eldöntöttem, hogy csak Isten Igéjével összhangban fogok beszélni!


MÁRCIUS 11

Mindig ugyanazt vallani

Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. —ZSIDÓ 4,14.

Az itt ‘hitvallás’-nak fordított görög szót a King James Biblia máshol ‘megvallás’-nak fordítja. A görögben ennek az értelmező jelentése: mindig ugyanazt vallani. Ahelyett, hogy: „ragaszkodjunk megvallásunkhoz”, mondhatnánk azt is: „ragaszkodjunk ahhoz, hogy mindig ugyanazt valljuk”. Értsük meg, hogy itt a kulcs a szavaink. Az emberek azért szenvednek vereséget, mert kétfajta megvallást tesznek. Először megvallanak egy dolgot, aztán meg valami mást.

Azt mondják neked például: „Igen, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A Filippi 4,19 szerint, az én Istenem be fogja tölteni minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban; és én hiszek Istennek, hogy Ő betölti az én szükségeimet.”

Amikor elmennek és mással futnak össze, lehet, hogy az elméjük visszatér a problémára, és azt mondják: „Nem valami jól mennek a dolgaim. Nem tudjuk kifizetni a telefonszámlát. Ki fogják kapcsolni a telefont. És lehet, hogy még az autónkat is el kell adnunk…” Mi történt azzal a megvallással, amit először tettek? A második megvallás megsemmisítette.

Megvallás: Azon leszek, hogy a szám ellássa a kötelességét. Ügyelek arra, hogy Isten Igéjével összhangban beszéljek. És ragaszkodom a megvallásomhoz.


MÁRCIUS 12

Egy zsoltár

A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagonminden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel… —KOLOSSÉ 3,16.

Az alábbi zsoltárt a Szent Szellem adta nekem a szavakkal kapcsolatban. A szavak annyira jelentéktelennek, kicsinynek tűnnek, hogy az emberek gyakran figyelembe sem veszik őket. A hittel kimondott szavak azonban valóságot teremtenek…

Kelj fel hát és szólj, ahogy az univerzum Teremtője is tette, aki hittel mondta: „legyen” — és lett. Ha a szavak, amiket állandóan kimondasz, tele vannak negatívizmussal és vereséggel, megteremtik a vereséget, sikertelenné, beteggé és oktalanná tesznek téged.

Azok a szavak azonban, amiket az Ő Szelleme ihletett, amit az emberek Szent Írásnak hívnak, azok a szavak, a hit fülével meghallva, és a hittel teli szívből kimondva, az életedben és a családod életében is sikert és győzelmet, egészséget, és gyógyulást fognak teremteni.

Körülmények, sötétség és gondok, mind elfutnak előled. Az Ő Szellemétől ihletett Igéjével beteljesedve, lássa el a nyelved a feladatát. Legyen gondod rá, hogy csakis az igazat szóld, mert az Ő Igéje igazság.

Szóld a hit és a szeretet szavát, olyan szavakat, amik igazak, és a szellemi valóságok többé nem állnak távol tőled, és nem tűnnek majd valótlanságnak a számodra. Az élet minden áldása pedig, legyen az szellemi, anyagi, fizikai vagy pénzügyi, hozzád jönnek és nálad lakoznak!


MÁRCIUS 13

Isten orvossága

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedbenMert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség [orvosság]. — PÉLDABESZÉDEK 4,20–22.

Egy jó utalásokkal ellátott Biblia széljegyzete biztosan megjegyzi, hogy a fenti szöveg utolsó kifejezését így is lehet olvasni: „és az egész testüknek orvosság.” Ez azt jelenti, hogy Isten az Ő szavait „írta fel” orvosságként gyógyulásunkra és egészségünkre!

A gyógyszernek azonban a természetes világban sincs semmi haszna, ha nem veszik be az előírások szerint. Elmész az orvoshoz, ő felírja a receptet, te kiváltod, hazaviszed, leteszed az éjjeliszekrényre — és egyre rosszabbul érzed magad! Felhívod az orvost és elpanaszolod neki: „Én ezt nem értem. Kifizettem ezért a gyógyszerért egy csomó pénzt, az állapotom meg egyre csak romlik.” Az orvos megkérdezi: „Az előírás szerint szedi a gyógyszert?” „Hát, nem, a gyógyszert itt tartom magam mellett egy üvegben az éjjeliszekrényen.”

A gyógyszer nem tudja kifejteni a hatását, ha az üvegben marad. Be is kell venni! Isten gyógyszere (a Biblia) sem tudja kifejteni a hatását, ha csak ott fekszik melletted az éjjeliszekrényen. Akkor lesz hatásos, ha beveszed, a bensődbe — a szívedbe, vagyis a szellemedbe. Nem elég olvasgatni, és hamar elfelejteni, hanem addig kell elmélkedni rajta, amíg a belső embered szerves részévé nem válik.

Megvallás: Én Isten Igéjét a szívem mélyére rejtem. Mert életet jelent a számomra. A testemnek pedig orvosság! 


MÁRCIUS 14

Akadályok

és követé Őt [Jézust] nagy sokaság, és szorongatják vala Őt. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt, […] mikor Jézus felől hallott, sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. — MÁRK 5,24. 25. 27.

Gyógyulása megszerzéséhez, ennek az asszonynak számos akadályt kellett legyőznie. Abban az időben, a vallásos hagyományok szerint, egy vérfolyásos asszony a leprásokkal egy kategóriába tatozott. Nem volt szabad nyilvánosan emberekkel érintkeznie. Ha valaki közelített hozzá, hangosan kiáltania kellett: „Tisztátalan vagyok! Tisztátalan vagyok!”

Az ókori Izrael asszonyainak nem voltak ugyanazok a jogai és kiváltságai a nyilvánosság előtt való szabad megjelenésre, mint a mi modern világunkban. Mondhatjuk, hogy emberek sokasága állt közte és a gyógyulása között. A közvélemény és vallásos neveltetése állt útjában annak, hogy Jézushoz jusson. Ő azonban leküzdötte ezeket az akadályokat, átgázolt a tömegen és kinyúlva megérintette Jézus ruháját. Nem imádkozott, hogy Isten győzze le az akadályokat; ő maga cselekedett! Neked is magadnak kell tenned valamit azokkal az akadályokkal, amelyekkel szembesülsz. Túl sokan várnak arra, hogy Isten tegyen valamit, önmaguknak semmi szerepet nem hagynak az áldások átvételében. Pedig nekünk is megvan a saját szerepünk. Hitben kell cselekednünk, ha kapni akarunk valamit Istentől!

Megvallás: Én hívő vagyok, nem kételkedő. Van hitem. Győztes vagyok. Semmilyen akadály nem állhat az utamba Isten áldásainak megszerzésében. Legyőzök minden akadályt Isten Igéjébe vetett hitem által! 


MÁRCIUS 15

Első lépés: mondd ki!

Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából. […] Ő [Jézus] pedig monda nékiLeányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, maradj egészséges. —MÁRK 5,28. 29. 34.

Az Úr Jézus Krisztus 1953-ban egy látomás során egy prédikációt adott nekem. Azt mondta, fogjak papírt, ceruzát és írjam le: 1, 2, 3, 4. Majd azt mondta: „Ha bárki, bárhol megteszi ezt a négy lépést, illetve működésbe hozza ezt a négy alapelvet, mindig meg fogja kapni, amit csak kér Tőlem, illetve Istentől, az Atyától.”

A lépések, amiket Jézus megadott, egyszerűek. Így következnek:

(1) mondd ki

(2) tedd meg

(3) fogadd el és

(4) mondd el. Jézus a vérfolyásos asszony gyógyulását hozta példának e négy lépés bemutatására.

1. lépés: mondd ki! Mi volt az első lépés, amit megtett a gyógyulása irányába?

„Mert azt mondja vala…” Jézus mondta nekem: „Akár pozitív, akár negatív, amit kimond, aszerint fogja megkapni. Ez az asszony tehetett volna negatív megvallást is. Mondhatta volna azt is: ‘Nincs semmi értelme. Már olyan hosszú ideje szenvedek. Már a legjobb orvosok is lemondtak rólam mind. Legjobb lesz, ha meghalok.’ És ezt kapta volna meg. De pozitív kijelentést tett — és az történt meg. Ez az asszony a hitét mondta ki.”

Megvallás: Azt kapom meg, amit kimondok. Én pozitív módon beszélek — és eszerint is kapok. Én kimondom a hitemet, és a kimondott szavaim egészségessé tesznek.


MÁRCIUS 16

Második lépés: tedd meg!

Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei pedig nincsenek? […] De mond hatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak.Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteid nélkül; én is meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. […] Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő [Ábrahám] cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. —JAKAB 2,14. 18. 22.

2. lépés: tedd meg! A vérfolyásos asszonynak semmi haszna

nem lett volna abból, ha pusztán kimondta volna: „Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok, de nem cselekedett volna a szerint, amit kimondott!

Jézus azt mondta abban a látomásban: „A cselekedeteid vagy legyőznek, vagy pedig sikerre visznek. A cselekedeteid szerint vagy kapni fogsz, vagy akadályoznak abban, hogy kapj.”

Ez nagyon fontos, olvasd el újra!

Jakab apostol levele a hívőknek szól. Jakab azt mondta:

„Mi a haszna, atyámfiai.” Legtöbben azt hiszik, hogy Jakab itt az üdvösségről szól, ő azonban olyanoknak ír, akik már üdvözültek, rámutatva arra, hogy a hit a megfelelő cselekedetek nélkül nem működik. Nagy hibát követünk el, ha megvalljuk hitünket Isten Igéjében, de helytelen cselekedeteink ugyan - akkor ellentmondanak megvallásunknak. Ahhoz, hogy Istentől kapni tudjunk, cselekedeteinknek összhangban kell lenniük azzal, amit mondunk és hiszünk. Ez az asszony azt mondta: „Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok, és ezt követően e szerint is cselekedett — és meg is kapta!

Megvallás: Az én cselekedeteim összhangban vannak Isten Igéjével. A cselekedeteim győzelemre visznek engem. Cselekedeteim szerint kapok Istentől!


MÁRCIUS 17

Harmadik lépés: fogadd el!

És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észre vevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondaKicsoda illeté az én ruháimat? —MÁRK 5,29. 30.

Jézus tudta, hogy erő áradt ki belőle. Abban az időben Jézus mint az Istenség egyedüli képviselője, munkálkodott a földön. Ő fel volt kenve a Szent Szellemmel. (Csel. 10,38)

Azokban a napokban, ha oda akartál menni, ahol az erő volt, oda kellett menned, ahol Jézus volt. Ma, az Istenségből a Szent Szellem az a személy, Aki a földön munkálkodik. Ő jelen van mindenütt — és ahol a Szent Szellem van, ott erő van. Az atombombák rádióaktivitást bocsátanak ki a légkörbe — ez egy olyan erő, amely nem látható és nem érezhető. De ez az erő veszélyes, sőt halálos.

A földön munkálkodik azonban egy olyan erő ebben a pillanatban is, amely nem veszélyes és nem is halálos; egy olyan erő, amely meggyógyítja és megszabadítja az embereket — a Szent Szellem ereje!

Jézus azt mondta nekem, amikor megadta ezt a négy lépést: „Az erő mindig jelen van mindenhol. A hit az, ami aktivizálja, munkára fogja, illetve használja ezt az erőt.”

Ennek az asszonynak a hite idézte elő, hogy Jézusból erő áradt ki őbelé. Hitünkkel tudunk rácsatlakozni Isten erejére, amely mindenhol jelen van, és mi hit által képesek vagyunk ezt az erőt működésbe hozni saját érdekünkben.

Megvallás: Én felismerem, hogy Isten ereje mindenhol jelen van. Én tudom, hogyan tudok rácsatlakozni erre az erőre, és hogyan tudom munkára fogni az érdekemben. Hittel csatlakozom rá.  


MÁRCIUS 18

Negyedik lépés: mondd el!

Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül az Ő nevét, hirdessétek a népek között az Ő cselekedeteitÉnekeljetek néki, zsoltárokat zengjetek néki, beszéljétek el minden Ő csodatételét. — ZSOLTÁROK 105,1. 2.

4. lépés: mondd el! Az asszony pedig, tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borultés elmondott néki mindent igazán.(Márk 5,33) Nemcsak Jézus hallgatta meg őt, hanem az egész sokaság is. Jézus azt mondta nekem ezzel a lépéssel kapcsolatban:

„Meséld el, hogy mások is higgyenek benne, és ők is megkapják.”

Van különbség e között a lépés és az első lépés között. Az első lépés, hogy mondd ki, a negyedik lépés pedig, hogy mondd el. Az asszony kimondta, amit hitt, majd miután megkapta, elmondta, hogy mi történt vele.

1) Mondd ki, 2) tedd meg, 3) fogadd el, 4) mondd el.

Amikor Jézus megadta nekem ezeket a lépéseket, megkérdeztem tőle: „Ezzel azt akarod mondani, hogy minden hívő mindenütt kiállíthatja a győzelem csekkjét a világ, a hústest és az ördög felett?”

„Határozottan igen — válaszolta Jézus. — És ha nem teszik meg, nem fog megtörténni. Csak az idejüket vesztegetik az imával, ha azt kérik, hogy én vezessem őket győzelemre. Nekik maguknak kell kiállítaniuk a saját csekkjüket.”

Megvallás: Hálát adok az Úrnak. Hirdetem az emberek között az Ő cselekedeteit. Éneklek és zsoltárokat zengedezek neki. Elmondom és elbeszélem minden Ő csodatételét!


MÁRCIUS 19

Dávid és Góliát

Dávid pedig monda a filiszteusnak: Te karddaldárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. Ma kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, van Istene Izraelnek. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és Ő titeket kezünkbe fog adni. —1SÁMUEL 17,45–47.

Megkértem az Urat, hogy adjon még olyan Igéket, amelyek ugyanezt az elvet működtetik. Jézus mosolygott és azt mondta:

—Rendben van. Ez egy Ószövetségből való történet, amit fiatal korod óta ismersz, Dávid és Góliát története.

—Ezt tette Dávid is? — kérdeztem.

—Pontosan—mondta Jézus — ezt a négy lépést tette meg Dávid is.

Miután véget ért a látomás, újra elolvastam Dávid és Góliát történetét. Felfedeztem, hogy Dávid ötször mondta ki azt, amit azután megcselekedett! Olvasd el magad. Dávid tudta, hogy megkapjuk azt, amit kimondunk.

Tudta, hogy mi kitölthetünk csekket Isten nevével. Honnan tudta, hogy Isten meg fogja tenni? Dávid tisztában volt azzal, hogy Isten bármi olyat megtesz neki, amit ő hajlandó elhinni Istennek. És Isten neked is megteszi!

Megvallás: Én hívő vagyok, nem kételkedő. Hiszem, hogy Isten teljes győzelemre visz engem. A világ pedig meglátja majd, hogy Isten énértem van. 


MÁRCIUS 20

A tékozló fiú

Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővelkedik kenyérben, én pedig éhen halok meg! Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyámvétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassamtégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy! És felkelvén, elméne az Ő atyjához… — LUKÁCS 15,17–20.

Jézus ezt a példát adta nekem az Újszövetségből, arra a négy alapelvre, amelyet követnünk kell. Az első dolog, amit a tékozló fiú tett, látjuk, az volt, hogy kimondta! Majd megtette. Miután otthagyta a konda legeltetését, elindult az úton hazafelé.

Ezt követően elfogadta. Atyja már távolról meglátta őt, megesett rajta a szíve, odafutott hozzá, nyakába borult és csókolgatta. Azt mondta: „Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábaira! És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le.” Aztán ünnepeltek és elmesélték a többieknek, hogy mi történt.

Megvallás: Tudom, hogy Isten bármit megtesz, amiről én hiszem, hogy Ő megteszi; bármit, ami megegyezik az Ő Igéjével. Én pedig tudom, hogy hogyan állítsam ki saját csekkemet Istennél. Először kimondom. Utána megteszem. Majd elfogadom. Végül elmondom!


MÁRCIUS 21

Bölcsesség és kijelentés

Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban.— EFÉZUS 1,16.

Az Efézus 1,17–23 és a 3,14–21 Szellem adta imák, amelyek az egyetemes Gyülekezetre vonatkoznak. Akkor következett be a fordulópont az életemben, amikor ezeket ezerszer vagy még többször is elimádkoztam magamért. Letérdeltem, kinyitottam a Bibliámat, és azt mondtam:

—Atyám, ezeket az imákat magamért mondom most.

Mivel ezek Szellem adta imák, biztos, hogy a Te akaratod ez az én számomra, éppúgy, ahogy az efézusi gyülekezet számára. — Majd úgy folytattam az imámat, hogy felolvastam ezeket az igerészeket, azzal a különbséggel, hogy magamra vonatkoztattam, ily módon:

„Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja, adjon nekem bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében; és világosítsa meg az értelmetek szemeit, hogy tudhassam, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között [a szentekben]. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben…”

Körülbelül hat hónap múlva, elkezdett megtörténni az első dolog, amiért imádkoztam: Kezdtem kijelentéseket venni Isten Igéjéből!

Megvallás: (Imádkozd el az Efézusi levél első fejezetében lévő imát saját magadért.) 


MÁRCIUS 22

Ezokáért

Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt. —EFÉZUS 3,14.

A második ima, amit imádkozni szoktam, az Efézus 3-ból van. Ezt pedig így szoktam imádkozni magamért:

„Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg nekem az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által az én szívemben. A szeretetben meggyökerezzek és alapot vegyek, hogy megérthessem minden szentekkel egybe, mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság, és megismerjem a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, néki legyen dicsőség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké.”

Azt javaslom, hogy imádkozd ezeket az „efézusi imákat” magadért. Tarts ki mellettük. Nem fognak működni, ha csak néha-néha teszed meg. Ha azonban szorgalmasan imádkozod, dicsőség Istennek, működni fognak az érdekedben!

Megvallás: (Imádkozd el a tegnapi és a mai imát magadért.)


MÁRCIUS 23

Másokért

Nincs annál nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. —3JÁNOS 4.

Amikor észleltem, hogy az egyik Szellemmel betöltekezett rokonom nem ért meg bizonyos bibliai igazságokat, elkezdtem érte imádkozni ezeket az efézusi imákat minden reggel és este, az ő nevét illesztve be a megfelelő helyekre.

„Uram, ezt az imát most ‘Joe’-ért imádkozom. A mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon ‘Joe’- nak bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében, és világosítsa meg ‘Joe’ szívének szemeit, hogy tudhassa, mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között…”

Kitartóan imádkoztam mindkét imát. Ezeket az imákat mondtam el érte minden reggel és este tíz napon keresztül. Aztán írt nekem: „Döbbenetes, ahogy bizonyos dolgok feltárulnak előttem. Kezdem már megérteni azt, amiről beszélsz.”

Nem emberi tanító beszélt neki ezekről a szellemi dolgokról. Az emberek szeretnék tudni, hogyan imádkozzanak a barátaikért és a szeretteikért. Van, aki csak azt imádkozza:

„Isten áldd meg őket.” Isten azonban már megáldotta őket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztus Jézusban. (Ef. 1,3) Csakhogy ők ezt nem tudják, így nem is tudnak élni vele. Imádkozd ezeket az efézusi imákat barátaidért és szeretteidért. Kitartóan, reggel és este, vagy akár még gyakrabban is, ha van erre lehetőséged.

Megvallás: (Ha van valaki, akivel kapcsolatban az a vágyad, hogy az igazságban járjon, imádkozd érte az efézusi imákat!) 


MÁRCIUS 24

Hatalom

Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. — LUKÁCS 10,19.

Az ‘exuszia’ görög szó hatalmat jelent. Az Újszövetség King James-fordításban gyakran ‘erő’-nek fordítják. Ebben a szövegben, például két különböző görög szó szerepel, mindkettő ‘erő’-nek van fordítva [a Károli-fordítás helyes — a szerk.], holott az első szót ‘hatalom’-nak kellett volna helyesen fordítani. Így szól helyesen ez az igevers: „Adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején…”

Mi a különbség az erő és a hatalom közt? Nos, mit tud megtenni egy egyenruhás közlekedési rendőr a csúcsforgalom autóáradatának irányításában? Nagyon sokat. Azért, mert van annyi ereje, hogy visszatartsa ezeket az óriási járműveket? Nem! Bárhogyan is erőlködne, nem tudná megállítani a száguldó autókat.

Nincs annyi ereje, hogy megtegye, rendelkezik azonban valami mással, ami sokkal jobb és hatékonyabb ennél. A kormány, akit szolgál, felruházta hatalommal. Még a városban járó idegen is elismeri ezt a hatalmat, és aláveti magát. A hatalom nem más, mint átruházott erő.

Megvallás: Én hatalmat kaptam, hogy a kígyókon és skorpiókon tapossak, és az ellenségnek minden erején. Semmi sem árthat nekem.


MÁRCIUS 25

Átruházott erő

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondvánNékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért… —MÁTÉ 28,18. 19.

A Jézus Krisztus Nevébe helyezett hatalom — amelyet Ő a sátán feletti győzelmével szerzett meg — a földön a Gyülekezetre ruháztatott át Jézus Krisztus által.

Jézus azt követően szólta ezeket a szavakat a Máté 28-ban, hogy meghalt a kereszten, eltemettetett, legyőzte a sátánt a pokolban, feltámadt a halálból, és felvitte saját vérét a mennyei Szentek Szentjébe. Közvetlenül azelőtt azonban, hogy felment volna a mennybe, hogy leüljön az Atya jobbjára, Jézus azt mondta, minden hatalom mennyen és földön neki adatott. Ő azonnal át is adta ezt a hatalmat a földön a Gyülekezetének, azt mondva: „Elmenvén azért…”

Márk feljegyzi, hogy Jézus ezeket a szavakat is mondta akkor: „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket és azok meggyógyulnak.(Márk 16,17. 18.)

Megvallás: A hatalom Jézus Nevében, amely minden név felett való, a Gyülekezetnek adatott. Ez a hatalom nekem adatott. Nekem hatalmam van az ellenség minden ereje felett.


MÁRCIUS 26

Legyetek erősek

Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrbanés az Ő hatalmának erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. — EFÉZUS 6,10. 11.

Mit gondolnál arról a rendőrről, aki odalép egy autó elé, és megpróbálja feltartóztatni. Azt gondolnád, hogy erre nem képes, hiszen az ő ereje nem mérhető össze az autó erejével.

Van, aki elolvassa az Efézus 6,10-et és azt hiszi, hogy az Úr arra szólítja fel: legyen erős önmagában. Ezért aztán megpróbál erős lenni. Az ilyen emberek azt szokták mondani:

„Ó, imádkozz értem, hogy legyen erőm hitben kitartani a végsőkig!” Isten azonban egy szót sem szólt arról, hogy önmagunkban legyünk erősek vagy saját erőfeszítést tegyünk. A közlekedési rendőr egyszerűen odalép az autó elé és felemeli a kezét, mert tudja, hogy megállnak neki. Nem kell erőfeszítéseket tennie; abban a hatalomban erős, ami adatott neki.

Az Úr pontosan ezt mondja nekünk: „Legyetek erősek az Úrban. Legyetek erősek az Ő magasságos hatalmában. Amikor jön az ördög, egyszerűen csak lépjetek elé. Emeljétek fel a kezeteket Jézus Nevében, és mondjátok: ‘Eddig, és ne tovább! Most azonnal megállsz!’”

Megvallás: Én erős vagyok az Úrban, és az Ő hatalmának erejében. Én hatalommal vagyok felruházva az Úr Jézus Krisztustól. Amikor felemelem a kezemet Jézus Nevében, és azt mondom: Eddig, és ne tovább”, az ördög leáll ravasz munkáival! 


MÁRCIUS 27

Akinek álljatok ellen

Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetekaz ördög, mint ordító oroszlán szerte járkeresve, kit nyeljen el: akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben… —1PÉTER 5,8. 9.

1942-ben küzdelmet folytattam a testemben levő tünetekkel. Imádkoztam, igényt tartottam Isten ígéreteire és kitartottam. Néha azonban úgy tűnt, hogy nem fog sikerülni.

Az egyik ilyen éjszakán volt egy álmom. Azt álmodtam, hogy én és egy másik férfi valami gyakorlótéren voltunk, ami úgy nézett ki, mint egy futballpálya. Lelátók voltak mindkét oldalról. Ahogy ott sétáltunk és beszélgettünk, a férfi hirtelen hátranézett és felkiáltott: „Vigyázz!”, és elkezdett futni. Én megfordultam és észrevettem, hogy két vad oroszlán már majdnem odaért hozzám. Körülbelül két lépést futottam, aztán odakiáltottam a másiknak: „Nem érdemes futni, gyorsabbak nálad!” Megálltam, megfordultam és szembenéztem velük. Reszkettem. Az egész testem libabőrös volt. Mégis azt mondtam: „Én ellenállok nektek, nem megyek sehova, Jézus nevében.” Az oroszlánok megálltak, közel jöttek hozzám, körbeszaglászták a lábamat, majd sietősen eltávoztak. Felébredtem és eszembe jutott az 1Péter 5,8. Tudtam, hogy a tünetekkel folytatott harcomat megnyertem. Azonnal megkaptam a gyógyulásomat. Már majdnem elfutottam, de aztán mégis megálltam a helyemet. Használtam a hatalmamat.

Megvallás: Én ellenállok az ördögnek, erős vagyok a hitben és kitartok. Használom a hatalmamat, az ördög pedig reszketve elfut tőlem.


MÁRCIUS 28

A forrás

Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. — LUKÁCS 10,19.

A hatalom átruházott erő. Értéke attól függ, hogy mekkora erő áll a hatalmat használó személy mögött. Jézus azt mondta: „Adok néktek hatalmat.” Ki adta nekünk a hatalmat? Jézus. Ki Jézus? Jézus Isten, aki megjelent testben! Ez azt jelenti, hogy Isten mondta.

Ily módon, Isten mondta, hogy: „Adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején.” (A kígyók és skorpiók jelképezik a démonokat, a gonosz szellemeket és az ellenség erejét.) Maga Isten az erő, a forrás, Aki e hatalom mögött áll.

Az a hívő, aki teljes tudatában van isteni hatalmának, félelem és bizonytalanság nélkül szembenézhet az ellenséggel. A hívő hatalma mögött álló erő sokkal nagyobb, mint az az erő, ami az ellenségeinket támogatja. Ezek kénytelenek behódolni ennek a hatalomnak! Nem csoda, hogy János azt mondja: „… nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.(1Ján. 4,4)

Megvallás: Én hívő vagyok. Jézus adott nekem hatalmat. Isten adott nekem hatalmat. Maga Isten az erő, Aki e hatalom mögött áll. Isten pedig hatalmat adott nekem az ellenség minden ereje felett.


MÁRCIUS 29

A feltámadás ereje

Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét… —FILIPPI 3,10.

Pál valójában azért imádkozott az Efézusi levélben, hogy a Gyülekezet kinyilatkoztatott tudást kapjon a szellemi dolgokról. Ha már egy ideje imádkozod az efézusi imákat, ahogy javasoltam, akkor tudod, hogy Pál azt akarta, az efézusi hívők szerezzenek tudomást arról, hogy „… mi az Ő hatalmának [erejének] felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik, nemcsak e világon, hanem a következendőben is.(Ef. 1,19–21)

A mindenható Isten ereje olyan hatalmas mértékben nyilvánult meg Jézusnak a halálból való feltámasztásakor, hogy valójában ez volt Isten leghatalmasabb munkája! Isten pedig azt akarja, hogy tudjuk meg, mi történt, amikor ez bekövetkezett.

A levegőbeli hatalmasságok minden erejükkel meg akarták akadályozni a feltámadást. Ezek a gonosz erők arra törekedtek, hogy meghiúsítsák Isten tervét. A mi Urunk Jézus Krisztus azonban diadalmasan legyőzte ezeket az erőket és magasan felettük ült le a trónra, ahol a magasságos Mindenható hatalmával uralkodik. A mi hatalmunk forrása tehát ebben a feltámadásban található és abban, hogy Krisztust Isten ültette le a trónra.

Megvallás: Az az Erő, amely feltámasztotta Jézust a halálból, az áll e hatalom mögött!


MÁRCIUS 30

Miértünk

Sokat cselekedtél Te, Uram Istenem, a Te csodáiddal és terveiddel miérettünk ZSOLTÁROK 40,5.

Megfigyelted ezt a fogalmazását az Efézus 1,19-nek: „…az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk [értünk], akik hiszünk…”?

Isten dicsőségének mindezen bemutatása, az Ő mindenható erejének kinyilvánítása során az ember felé mutatott — „miérettünk” történt meg.

A Krisztus keresztje — amelyben megnyilvánul az Istennek való engedelmesség, a bűnért való engesztelés és az isteni hatalomnak az ellenség felett való diadalmas győzelme — megmutatja nekünk az ember képviselőjét.

Krisztus volt a mi képviselőnk, a mi helyettesítőnk — Aki az emberiségért diadalmaskodott, és azoknak készítette el a trónt és a mennyei szolgálatot, akik Ő általa fognak diadalmaskodni. Ezért a mi hatalmunk forrása a feltámadásban található és abban, hogy Isten ültette Krisztust a trónra. Az Efézusi levélből megtudhatjuk, hogy Isten azt akarja, hogy a Gyülekezet kijelentett tudást kapjon arról, hogy mit jelent mindez a mi számunkra.

Megvallás: Én hívő vagyok. Én megkapom a bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében. Értelmem szemei megvilágosodnak és megtudom, hogy mi Isten hatalma erejének felséges nagysága irántunk, akik hiszünk! 


MÁRCIUS 31

Együtt feltámasztott

És mi az Ő hatalmának felséges nagysága… Amelyet megmutatott a Krisztusban, MIKOR FELTÁMASZTOTTA ŐT a halálból, ÉS ÜLTETTE ŐT a maga jobbjára a mennyekben […]

ÉS TITEKET is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. — EFÉZUS 1,19. 20. 2,1.

Nyisd ki a Bibliádat az Efézus 1. és 2. fordulójánál. Ha King James-Bibliád van, akkor így olvasod a második fejezet elejét: És titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.

Amikor egy szó dőlt betűvel van a King James-Bibliában, azt jelenti, hogy nincs benne az eredeti kéziratokban, később került a szövegbe. Így az eredeti szöveg: „És titeket is, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.

Azt szeretném, hogy értsd meg: az Efézus 2,1-et az az Ige irányítja, amely az Efézus 1,20-ban van! (Pál nem fejezetekben és versekben írta meg a levelét, később osztották fel a könnyebb áttekinthetőség céljából.) A mai szövegünk meg fogja világosítani neked a lényeget. Jól figyeld meg a nagybetűs szavakat: „… MIKOR [ISTEN] FELTÁMASZTOTTA ŐT [a Krisztust] a halálból… TITEKET IS [feltámasztott]… akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.” Ugyanaz az Ige, amelyik kijelenti Krisztus életre keltését, kijelenti Krisztus népének életre keltését is. Így Isten hatalmas cselekedete, amely feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanakkor feltámasztotta az Ő Testét is!

Megvallás: Ugyanaz a hatalmas erő, amely feltámasztotta Jézust a halálból, engem is feltámasztott!