Kenneth E.Hagin - Február - Február 8 - Hitből

Megosztás

FEBRUÁR 8

Hitből

…Az igaz ember pedig hitből él. — RÓMA 1,17.

A hitélet a legcsodálatosabb élet a világon! Isten azt akarja, hogy így éljünk, és hogy így járjunk. (2Kor. 5,7) Legyen összhang a szavaid és a cselekedeteid között.

Ha hitet beszélsz, akkor hitben is kell járnod, a hited alapján kell cselekedned. Ha hívő vagy, a szavaidnak egyezniük kell a cselekedeteiddel. Semmi haszna, ha hitet beszélsz, de nem cselekszel a hited alapján. Annak sem lenne — ha egyáltalán lehetséges volna —, hogy hittel cselekedjél anélkül, hogy hitet beszélnél, mert a szavaidnak és a cselekedeteidnek egyezniük kell. Sokan egyik pillanatban bejelentik:

— Én bízom Istenben, hogy Ő betölti minden szükségemet.

Majd a következő pillanatban azt mondják:

— Valószínűleg le kell mondanom az autómról, mert nem tudom fizetni a részleteket. Egyik pillanatban mintha hittel beszélnének, a következő pillanatban azután a cselekedeteikkel megcáfolják azt. Néhányan még idézik is Isten Igéjét, azt mondván:

—Tudom, hogy az Úr azt mondja a Filippi 4,19-ben: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.”

— És én bízom abban, hogy Ő betölti a szükségleteinket, de sajnos valószínűleg kikapcsolják a telefonunkat, mert nem tudjuk kifizetni a számlát. Kezdj el cselekedni Isten Igéjének igazsága alapján.

Megvallás: Én hitből élek. Hitem van az élő Isten Igéjében. Az Ő Igéjének igazsága alapján cselekszem.

Keresés