Kenneth E.Hagin - Február - Február 29 - A gyarapodás ígérete

Megosztás

FEBRUÁR 29

A gyarapodás ígérete

Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül; hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el; és minden munkájában sikeres lészen. — ZSOLTÁROK 1,1–3.

Ha Isten Igéjének része van az életedben, és ha az Ige által meghatározott elvek szerint élsz, akkor a Biblia ígéretei megvalósulnak az életedben. Minden munkádban sikeres leszel. Egy fordítás így adja vissza a Józsué 1,8. utolsó sorát: „…Képes leszel arra, hogy bölcsen intézd az élet dolgait.”

A Biblia azt mondja Uzziás királlyal kapcsolatban: „…mindaddig, míg az Urat keresé, jó előmenetelt adott néki Isten.” (2Krón. 26,5) A Biblia megjegyzi Józsefről: „…valamit cselekszik vala, az Úr áldottá tette azt.” (1Móz. 39,23)

Megvallás: Én istenfélelemben járok, nem járok a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem állok, és csúfolódók székébe nem ülök. Az Úr törvényében van gyönyörűségem, az Ő Igéjéről gondolkodom éjjel és nappal. Ezért olyan vagyok, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, gyümölcsöt hozok, levelem nem hervad el. Minden munkámban sikeres vagyok. 

Keresés