Kenneth E.Hagin - Február - Február 11 - Beérő gyümölcs

Megosztás

FEBRUÁR 11

Beérő gyümölcs

De a Szellem gyümölcse: szeretet… — GALATA 5,22.

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt… — JÁNOS 15,5.

A szeretet az újjáteremtett emberi szellem gyümölcse, amelyet a Krisztus bennünk lévő élete terem. Képzeljünk csak magunk elé egy gyümölcsfát. Hol nő a gyümölcs? Az ágakon. Jézus a fát adta példaként. Kik az ágak?

Mi vagyunk az ágak.

Hogyan növekszik a gyümölcs az ágon? Tápanyagot kap a fa törzséből, a szőlővesszőből. A törzsben lévő élet kiárad az ágakba. Ugyanez történik a szellemvilágban is.

Isten az élet. Isten a szeretet. Az Ő szeretete kiárad a hívőkbe, az ágakba. A gyümölcs nem éretten jelenik meg az ágon, úgy nő ott. Az Ige azt mondja: „Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete.” (1Ján. 2,5)

Az, hogy teljessé lett, azt jelenti, hogy éretté lett. János a szeretet gyümölcsének beéréséről beszél. (Szerintem egyikünk sem lett még teljesen érett, de sokan fejlődünk ezen a téren.)

Megvallás: A Szellem gyümölcse a szeretet. Krisztus a szőlőtő. Én vagyok a szőlővessző. Én Krisztusban maradok, Krisztus pedig énbennem marad. Ezért én gyümölcsöt termek. Mivel megtartom Isten Igéjét, éretté válok a szeretet gyümölcsében, és folytonosan fejlődök ezen a téren. 

Keresés