Főlap

Egyszerű fordítás - A Mózesi törvény célja Krisztus

Megosztás

A Mózesi Törvény célja Krisztus

Ez azt jelentené, hogy a Törvény Isten ígéretei ellen van? Szó sincs róla! Mert, ha olyan törvényt kaptunk volna, amely képes életet adni az embereknek, akkor ezáltal válhatnánk Isten számára elfogadhatóvá. Az Írás azonban azt mondja, hogy az egész emberiség a bűn rabságában él, és csakis a hit alapján kaphatják meg az ígéretet azok, akik Jézus Krisztusban hisznek. Mielőtt azonban elérkezett ez a hit, a Törvény őrzött bennünket, és egészen addig raboskodtunk, amíg Isten meg nem ismertette velünk az eljövendő hitet. Így tehát Krisztus megérkezése előtt a Törvény volt a Krisztushoz vezető nevelőnk, hiszen azóta már hit által válhatunk Isten számára elfogadhatóvá. De miután ez a hit megérkezett, többé már nincs szükség arra, hogy a nevelőnk felügyeljen ránk. Ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok Krisztus Jézusban, és ez a hitetek által valósult meg. Mivel mindenki, aki Krisztusba merítkezett be, az Krisztust öltötte magára. Ezért nincs többé különbség zsidó és görög, rabszolga és szabad ember, vagy férfi és nő között, mert Krisztus Jézusban mindannyian egyek vagytok. És mióta Krisztushoz tartoztok, azóta Ábrahám utódai vagytok. Isten ígérete szerint így örökösökké lettetek.  (Galata 3,21-29)

Keresés