Főlap

Egyszerű fordítás - Jézus Krisztus áldozata tökéletessé tesz

Megosztás

Jézus Krisztus áldozata tökéletessé tesz

A Törvényben csak az árnyéka van meg azoknak a jó dolgoknak, amik majd el fognak jönni. Ezért a Törvény nem is adhat tiszta képet ezekről a valóságos dolgokról. Így vannak azok az áldozatok is, amiket a Törvény szerint évről évre újra be kell mutatni Istennek. Ezek az áldozatok soha nem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. Hiszen ha a Törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abbahagyták volna az áldozatokat! Akkor ugyanis akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet! Az áldozatokat minden évben be kell mutatni, és ezek állandóan a bűnre emlékeztetnek. Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba:

 „Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hálaáldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem lelted örömödet a teljesen elégetett áldozatokban és a vétekért való áldozatokban.  Ezért azt mondtam: Itt vagyok én, Istenem! Azért jöttem, hogy véghezvigyem, amit te akarsz, Pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben meg van írva rólam” Zsolt 40:7–9
Tehát először azt mondja: „Nem akarod a bűnért való áldozatokat, a hálaáldozatokat, a teljesen elégetett és a vétekért való áldozatokat.” Pedig ezek olyan áldozatok, amiket a Törvény szerint kell bemutatni. Azután pedig így szól: „Itt vagyok, eljöttem, hogy teljesítsem akaratodat.” Ez azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. Jézus Krisztus valóban véghezvitte mindazt, amit Isten akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára különválasztott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen feláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes. A régi időkben az izraeli papok minden nap szolgálatban álltak és elvégezték a Törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem tudták eltörölni a bűnöket. Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Az az egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán. Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse. Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat az embereket, akiket Isten számára különválaszt, és szolgálatára felkészít. Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is. Azt mondja először: Ilyen Szövetséget fogok velük kötni azok után a napok után — mondja az Úr — törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe.” Jer 31:33; Zsid 8:10 Azután pedig ezt mondja: „És nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra.” Jer 31:34; Zsid 8:11–12 Ha pedig Isten megbocsátja a bűnöket, akkor többé nincs szükség a bűnért való áldozatra!

Keresés