Főlap

Egyszerű fordítás - Történet három szolgáról

Megosztás

Történet három szolgáról

„A mennyek királysága olyan, mint az az ember, aki mielőtt elutazott volna külföldre, összehívta a szolgáit. Minden vagyonát rájuk bízta. Egyiküknek öt zacskó ezüstpénzt adott, a másiknak két zacskót, a harmadiknak pedig egyet. Mindenkinek képességei szerint adott. Ezután elutazott. Aki az öt zacskó ezüstpénzt kapta, vállalkozásba fektette a pénzt, és újabb öt zacskó ezüstpénzt nyert vele. Aki kettőt kapott, ugyanígy tett, és nyert másik két zacskó ezüstpénzt. Aki viszont egyet kapott, elment, és ásott egy gödröt. Oda rejtette el ura pénzét. Hosszú idő elteltével hazatért a szolgák ura. Kérte őket, hogy mondják el, mit tettek a pénzzel. Aki öt zacskó ezüstpénzt kapott, öttel többet hozott vissza. Ezt mondta: »Uram, öt zacskó ezüstpénzt bíztál rám. Arra használtam fel őket, hogy újabb ötöt szerezzek.« Az ura így szólt hozzá: »Jól van! Jó és megbízható szolga vagy! Hűséges voltál ezen a kevésen, ezért ezentúl sokat bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt!« Ekkor az a szolga ment oda a gazdájához, aki két zacskó ezüstöt kapott. Ezt mondta: »Uram, két zacskó ezüstpénzt bíztál rám. Arra használtam föl a pénzedet, hogy újabb két zacskó ezüstpénzt szerezzek vele.« »Jól van! Jó és megbízható szolga vagy! Hűséges voltál ezzel a kevésen, ezért ezentúl sokat bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt!« Azután jött az, aki egy zacskó ezüstpénzt kapott. Ő így szólt: »Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Még ott is aratni akarsz, ahol nem vetettél. Onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál magot. Féltem tőled, ezért elmentem, és elrejtettem a földbe az ezüstpénzt, amit adtál nekem. Most tessék, itt a pénzed.«  Ekkor az úr azt mondta neki: »Te gonosz és lusta szolga! Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam magot. Akkor miért nem tetted bankba a pénzemet, hogy amikor visszajövök, kamattal kapjam vissza?! Vegyétek hát el tőle azt az egy zacskó ezüstpénzt! Adjátok oda annak, akinek tíz zacskó ezüstpénze van!« Mindenki, aki felhasználja azt, amije van, még többet fog kapni. Attól pedig, aki nem használja föl azt, amije van, mindent elvesznek majd. Azt a haszontalan szolgát pedig dobjátok ki a sötétségbe. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás!” (Máté 25,14-30)

Keresés