Főlap

Egyszerű fordítás - Imádkozzatok másokért

Megosztás

Imádkozzatok másokért!

Mindenekelőtt arra kérlek benneteket, imádkozzatok minden emberért! Könyörögjetek Istenhez, kérjétek, hogy adja meg, amire szükségük van, és adjatok hálát érte, amikor megadja! Imádkozzatok a császárokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Ez jó dolog, és tetszik Istennek, a mi Megmentőnknek. Ő ugyanis azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön, és megismerje az igazságot. Csak egyetlen Isten van, és egyetlen híd Isten és az emberek között: az emberré lett Krisztus Jézus.  Igen, Jézus odaadta magát, hogy kifizesse a váltságdíjat minden emberért. A legalkalmasabb időben jött, és bebizonyította mindenkinek, hogy Isten valóban azt akarja, hogy minden ember megmeneküljön. Ugyanebből a célból küldött engem is Isten, hogy ezt az örömhírt kihirdessem az embereknek. Ezért választott ki, hogy apostola legyek, hogy tanítsam a nem zsidó népeket a hitre és az igazságra. Ez a színtiszta igazság, nem hazudok! Tehát azt akarom, hogy imádkozzanak a férfiak mindenhol! De amikor imádkoznak, és felemelik a kezüket, szentek legyenek, ne legyen a szívükben harag, vagy kételkedés.  (I.Timótheus 2,1-8)

Keresés