Főlap

Egyszerű fordítás - Jézus Krisztus vére

Megosztás

Jézus Krisztus vére

Tudjátok, hogy régen számotokra sem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életet őseitektől örököltétek. Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből, de ez neki is sokba került. Nem pénzzel, arannyal, vagy ezüsttel fizetett értetek, ami elveszti az értékét, hanem Krisztus vérével (halálával), ami mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárány vére. Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisztust, aki csak most, ezekben az utolsó napokban jelent meg értetek. Sőt, a halálból is feltámasztotta Krisztust, és dicsőséget adott neki. Krisztus által hisztek Istenben ti is, ezért nemcsak bíztok, hanem reménykedtek is őbenne.

Újra születtetek

Mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket. Most tehát éljetek képmutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben! Isten szeretetével, buzgón és tiszta szívvel szeressétek egymást! Újból
születtetek, ezért most már új életetek van. De ez nem halandó forrásból származik, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely eleven és örökké érvényes. Ahogyan az Írás is mondja:

 

„Minden ember olyan, mint a fű, és minden emberi dicsőség, mint a mező virága. A fű kiszárad, lehull a virág,
de az Úr beszéde örökké érvényes marad.”  Ézs 40:6–8

Ezt a beszédet hallottátok ti is, amikor az örömhírt megismertétek.   (I.Péter 1,18-25)

Keresés