Főlap

Egyszerű fordítás - Jézus imádkozik tanítványaiért (Jézus Főpapi imája)

Megosztás

Jézus imádkozik tanítványaiért (Jézus Főpapi imája)

Miután ezt mondta, Jézus felnézett az égre, és így szólt: „Atyám, eljött az idő, hogy megmutasd Fiad dicsőségét, hogy Fiad is megmutassa a te dicsőségedet. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy örök életet adjon azoknak, akiket neki adtál! Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyetlen, igaz Istent és Jézus Krisztust, akit elküldtél. Én megdicsőítettelek téged ezen a földön. Befejeztem a munkát, amivel megbíztál. Ezért most dicsőíts meg engem, Atyám, a te jelenlétedben, azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ létrejött volna. Azoknak az embereknek, akiket a világból nekem adtál, megmutattam, hogy milyen vagy. Ők a tieid voltak, de nekem adtad őket, és engedelmeskedtek a tanításodnak. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled származik. Amiket tőled hallottam, megtanítottam nekik. Ők pedig elfogadták, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Értük imádkozom most, és nem a hitetlenekért. Azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Mert ami az enyém, az mind a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém, és én dicsőséget kaptam általuk. Én már nem maradok többé ezen a világon, hanem hozzád megyek, de ők itt maradnak. Szent Atyám, tartsd meg őket hatalmad által, amelyet nekem adtál, hogy ők is egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk! Amíg velük voltam, megtartottam őket azzal az erővel, amit nekem adtál, és megőriztem őket. Nem is veszett el egy sem, csak az, aki erre lett kiválasztva, hogy az Írás beteljesedjék. Most hozzád megyek, de ezeket még elmondom, amíg ezen a világon vagyok, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Amiket tőled hallottam, megtanítottam nekik. De a világ gyűlölte őket, mert ők nem ebből a világból

valók, ahogyan én sem vagyok e világból való. Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a Gonosztól! Ők nem ehhez a világhoz tartoznak, mint ahogyan én sem. Készítsd fel őket a
szolgálatodra igazságod által! A te tanításod az igazság. Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket. Elkészítem magam a szolgálatodra. Értük teszem ezt, hogy ők is valóban készek legyenek szolgálni téged. Nem csak értük kérlek most, hanem azokért is, akik az ő tanításukra hisznek majd bennem. Kérlek, hogy ők is egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én benned. Ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Nekik adtam azt a dicsőséget, amit tőled kaptam, hogy ők is egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk: én bennük, és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek. És ezáltal megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szeretted, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, velem legyenek ott, ahol én vagyok. Lássák dicsőségemet, amit tőled kaptam, mert te már a világ teremtése előtt szerettél engem. Igazságos Atyám, a világ nem ismer téged, de én ismerlek, és ezek a tanítványok tudják, hogy te küldtél engem. Megmutattam nekik, hogy milyen vagy, és meg is fogom mutatni, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük éljek.”  (János 17,1-26)

Keresés