Főlap

Egyszerű fordítás - Én vagyok az út, az igazság és az élet

Megosztás

Én vagyok az út, az igazság és az élet

„Ne nyugtalankodjatok: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az Atyám házában sok hely van, nem mondanám, ha nem így lenne. Megyek, hogy helyet készítsek nektek. Amikor elkészítem, visszajövök értetek. Magammal viszlek benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ti ismeritek az utat oda, ahová megyek.” Ekkor megszólalt Tamás: „Uram, nem tudjuk, hová mész, hogyan tudnánk akkor az utat?” Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak rajtam keresztül. Ha engem ismernétek, az Atyát is ismernétek. De mostantól ismeritek őt, és látjátok őt.”

Ekkor így szólt Fülöp: „Uram mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” Jézus erre így válaszolt: „Olyan régóta veletek vagyok, és még mindig nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát. Miért mondod akkor: ‘Mutasd meg nekünk az Atyát?’ Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van? Amit mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem van, ő végzi a munkáját. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van! Ha másért nem, akkor higgyetek magukért a csodákért! Igazán mondom nektek: aki hisz bennem, megteszi mindazokat, amit én teszek, sőt, még nagyobb dolgokat is. Mert én az Atyához megyek, és megteszem mindazt, amit a nevemben követeltek, hogy az Atya dicsőséget kapjon a Fiú által. Bármit követeltek az én nevemben, megteszem.”   (János ev. 14,1-14) 

Keresés