Főlap

Egyszerű fordítás - Jézus is főpap, Melkisédekhez hasonlóan

Megosztás

Jézus is főpap, Melkisédekhez hasonlóan

Még világosabb, hogy milyen nagy változást jelent ez, amikor Jézus, ez a Melkisédekhez hasonló másfajta pap megjelenik. Ő ugyanis nem emberekre vonatkozó rend alapján lett pap, hanem a benne lévő elpusztíthatatlan
élet hatalma által. Mert Jézus Krisztusról ezt mondja az Írás: „Örökké pap vagy, Melkisédekhez hasonlóan.” A régi rend (Törvény) már félre van állítva, mert gyengének és eredménytelennek bizonyult, hiszen senkit sem tudott tökéletessé tenni. De most Isten ennél sokkal jobb reménységet adott nekünk, és így közel jöhetünk hozzá. Az is fontos, hogy Isten az esküjével tette Jézust főpappá. A régi Izraelben pedig eskü nélkül léptek szolgálatba a papok. Jézus úgy lett főpap, hogy Isten megesküdött, és ezt mondta neki: „Az Úr megesküdött, és soha nem vonja vissza: ‘Te mindörökké pap leszel.’” Zsolt 110:4 Ez az azt is jelenti, hogy Jézus maga a biztosíték a szövetségre Isten és a népe között. Ez az új szövetség pedig jobb, mint a régi. A régi Izraelben sok főpap következett egymás után. Mivel halandó emberek voltak, nem maradhattak örökké a szolgálatban. Jézus azonban örökké él, így örökké pap marad. Ezért mindig meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, mindig segít nekünk, ha Istenhez jövünk, és a mi érdekünkben szól Isten előtt.

Ilyen Főpapra van szükségünk! Aki szent, tiszta, hibátlan, akit nem befolyásolnak a bűnösök, és akit Isten a Menny fölé emelt. Nem olyan, mint azok a régi főpapok, akiknek naponta kellett áldozatokat vinni  Istennek: először a saját bűneikért, azután a nép bűneiért. Jézusnak ezt nem kell már végeznie. Ő csak egyetlen áldozatot vitt Istennek, de az mindörökre érvényes: saját magát áldozta fel! Mert a Törvény embereket tesz főpappá, akikben megvannak az emberi gyengeségek. A Törvény után azonban Isten szava és esküje következik. Ez tette főpappá a Fiút, aki örökre tökéletes.  (Zsidó 7,15-28)

Keresés